Licentiehouders

Voor de verkoop en marktbenadering van het NXThome concept zijn licentiehouders benaderd en gecontracteerd. De licentiehouders mogen zelfstandig met het NXThome concept de markt benaderen voor ontwikkeling en verkoop van deze woningen.

Hier kunt u zien wie de officiele licentiehouders zijn van het NXThome concept.

- IJsselland Ontwikkeling

Licentiehouders